Metsäluonnon kuvagalleria

Metsäluonnon linnusto ja eläimistö on monipuolista sekä alueen talousmetsissä että suojelluissa vanhoissa metsissä.