PeltoCruising 2024 tapahtuman Mahdollistajat, esittelyssä WiseMaster

WisevalkJPG

WiseMaster on Haapajärveltä lähtöisin olevan M-Technology Oy:n kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä, joka tarjoaa tiedonhallintatyökalut erityisesti energia- ja vesihuollon kunnossapitoon sekä kiertotalouden materiaalinhallintaan ja asiakaspalveluun. Energiahuollossa WiseMasterilla hallitaan voimalaitosten ja energiaverkkojen kunnossapitoa ja toimivuuden valvontaa sekä polttoainehuollon materiaalivirtoja. Merkittävä osa suomalaisten sähköstä ja lämmöstä syntyy tai kulkee WiseMasterilla ylläpidettävän infran kautta. Vesihuollossa järjestelmällä hallitaan vesilaitosten ja vedenpuhdistamojen kunnossapitoa ja prosessin hallintaa. 

Kiertotalouden digitalisoinnissa WiseMaster on merkittävässä roolissa. WiseMaster on markkinajohtaja jätehuollon itsepalveluratkaisujen toteutuksessa. Järjestelmällä on automatisoitu kymmeniä jäteasemia Helsingistä Ivaloon saakka. Myös Kalajokilaakson alueen uudet Lajittelupihat perustuvat WiseMaster teknologiaan. 

WiseMaster tuote kehittyy jatkuvasti ja seuraa teknologian muutoksen tarjoamia mahdollisuuksia. Tässä kehitystyössä toimii ammattitaitoinen osaajatiimi, jossa on myös tarjolla mielenkiintoisia työ- ja harjoittelupaikkoja. Oppilaitosyhteistyö on tärkeä osa osaavan tekijätiimin kehittämistä. 

Lisätietoja: http://www.wisemaster.fi ja http://www.wisemastereco.fi

Kiitos, että olette mukana mahdollistamassa PeltoCruising 2024 toteutusta!

Teksti: Minna-Liisa Myllylä