YLINIEMI - NIVALAN MAATILAKUNNALLISKOTI

Jokihovi sijaitsee Yliniemen kiinteistössä. Yliniemi toimi alunperin maatilakunnalliskotina, joka valmistui ja otettiin käyttöön helmikuussa 1929.

1800-luvun loppupuolella Suomessa alettiin siirtymään huutolaisuudesta pois. 1865 tuli kunnallishallinnon uudistus, jossa vaivaishoidon järjestäminen siirtyi kunnille ja sen johtaminen kunnallislautakunnille. Katovuodet haastoivat näitä järjestelyjä ja kunnat olivat ahtaalla. 1879 astui voimaan vaivaishoitoasetus, jolla tavoiteltiin työlaitosten perustamista siinä epäonnistuen. 1880-luvulle tultaessa valtio ryhtyikin markkinoimaan ajatusta vaivais- tai köyhäintalosta eli kunnalliskodista. Siirtolaisuuden helpottuessa alkoivatkin jotkut kunnat perustaa maatilakunnalliskoteja "pelotteeksi laiskoille, mutta työhön kykeneville". Julkinen köyhäinhoito oli merkityksellistä, koska eläkejärjestelmät olivat kehittymättömiä (Turunen, 2007.)


NIVALAN MAATILAKUNNALLISKODIN SYNTYHISTORIAN VAIHEITA LYHYESTI

Nivalan kunnalliskodin ensimmäiset mallipiirustukset tehtiin maaliskuussa 1892. Ne hylättiin kuitenkin yksimielisesti. Vuosia kului, asiaa selviteltiin. Maatilakunnalliskoteja valmistui muualle Suomeen mm. Jalasjärvelle, Kurikkaan, Ylistaroon, Isoonkyröön ja Lapualle. Vaivaistalokysymystä varten perustettu toimikunta kiersi niitä katsomassa kesällä 1911. Päätöksiä paikasta saati rakentamisesta ei saatu aikaiseksi ja suunnittelu raukesi 1914. Vuonna 1922 tuli voimaan köyhäinhoitolaki, joka velvoitti kunnat kunnalliskodin hankintaan vuoteen 1933 mennessä. Tämä lopulta vauhditti toimintaa. Vuonna 1926 hankittiin paikka, 1927 tehtiin päätös rakennuksesta sivurakennuksineen. Nivalan maatilakunnalliskodin vihkiäiset olivat 25.2.1929.

Lähde: Turunen, Harri 2007. Nivalasta ollaan ja toimeen tullaan.